Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3
w Bolesławcu

 ul. Narcyzów 22, 59-700 Bolesławiec tel. 575 507 585

ul. Dolne Młyny 42A ,59-700 Bolesławiec,

tel. (75) 612 13 03

e-mail:mpp3@boleslawiec.eu

Ustawienia

Wyszukiwarka

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 1257942
  • Do końca roku: 218 dni
  • Do wakacji: 25 dni
 • Kalendarium

  Poniedziałek, 2024-05-27

  Imieniny: Amandy, Jana

PRAWA DZIECKA

PRAWA DZIECKA

 

 

 

Dnia 20 listopada 1989 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwaliło Konwencję o Prawach Dziecka.

Z chwilą ratyfikowania jej przez dwudzieste państwo, weszła ona w życie 2 września 1990 r. W Polsce zaczęła obowiązywać od 7 lipca 1991 r.

Konwencja jest jedynym i uniwersalnym dokumentem, ustanawiającym status dziecka oparty na następujących założeniach:

 • dziecko jest samodzielnym podmiotem - ze względu na niedojrzałość fizyczną oraz psychiczną wymaga opieki
 • i ochrony prawnej,
 • dziecko wymaga poszanowanie jego tożsamości, prywatności i godności,
 • rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowania dziecka,
 • państwo ma wspierać rodzinę a nie ją wyręczać.

Konwencja Praw Dziecka ustanawia normy postępowania wobec dzieci, zawiera więc pełny katalog praw dziecka.

 

Prawa i wolności osobiste:

 • prawo do życia i rozwoju-dorośli mają obowiązek zapewnienia dziecku jak najlepszych warunków do życia, rozwoju,
 • prawo do identyczności- znaczy to tyle, iż dorośli powinni dziecko szanować, dawać mu wolność. Dziecko ma też prawo do godności i nietykalności osobistej,
 • prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania- każde dziecko może swobodnie wyrażać swoje myśli, wyznawać dowolną religię i postępować zgodnie ze swoim sumieniem,
 • prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dotyczących dziecka, w postępowaniu administracyjnym i sądowym- to oznacza, że przedstawiciele organów administracyjno-sądowych mają obowiązek wysłuchać dziecko w sprawach, które go dotyczą,
 • prawo do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych i wszelkiego okrucieństwa- nikt nie ma prawa znęcać się nad dzieckiem fizycznie i psychicznie a także go poniżać,

Prawa socjalne:

 • prawo do ochrony zdrowia-dorośli mają obowiązek dbać o zdrowie fizyczne i psychiczne dziecka,
 • prawo do wypoczynku i czasu wolnego-dorośli w tym personel przedszkola mają obowiązek organizować zajęcia tak, aby w ich trakcie znalazł się czas wolny związany z decyzjami dziecka jak go wykorzystać. Istotne jest także aby przedszkolak mógł wypocząć.
 • Prawa kulturalne:
 • prawo do korzystania z dóbr kultury - dziecko powinno mieć zapewniony dostęp do kultury, która jest nieodłącznym aspektem rozwoju,
 • prawo do informacji - dziecko ma prawo do poznawania i korzystania z nich, a zadaniem dorosłego w tym przypadku jest selekcja informacji dostosowana do wieku i możliwości intelektualnych dziecka,
 • prawo do znajomości swoich praw - dorośli nie mają prawa zatajać przed dzieckiem informacji dotyczących ich praw. Dzieci powinny mieć ich świadomość i umieć z nich korzystać.

W procesie tworzenia systemu ochrony praw dziecka kierowano się różnymi zasadami i prawami, również tymi, 
które są istotne w funkcjonowaniu placówek przedszkolnych zajmujących się opieką i wychowaniem dziecka.

Są to:

 • Zasada dobra dziecka - według niej wszystkie działania podejmowane są w najlepiej pojętym interesie dziecka.
 • Zasada równości - oznaczająca, że wszystkie dzieci, niezależnie od płci, koloru skóry, narodowości, mają być traktowane w sposób równy wobec prawa.

Komitet Ochrony Praw Dziecka

 

- Zarząd Krajowy

ul. Flory 7, 00-586 Warszawa

tel.(0-22) 848 24 24, (0-22) 626 94 21, fax (0-22) 848 07 20

www.kopd.pl, e-mail: kopd@kopd.pl

Centrum Interwencyjne

 

ul. Hoża 27 A, 00-521 Warszawa

tel. (0-22) 626 94 19

fax (0-22) 745 71 80

www.kopd.pl, e-mail: kopd@kopd.pl,

  

Ogólnopolskie Forum na Rzecz Praw Dziecka

 

ul. Brodzińskiego 8, 30-506 Kraków

tel./fax (012) 642 12 30

www.fpd.free.ngo.pl

e-mail: fpd@free.ngo.pl

Towarzystwo Ochrony Praw i Godności Dziecka „Wyspa"

 

ul. Omańkowskiej 1, 41-500 Chorzów

tel./fax (048) 241 84 56

www.wyspa.chorzow-online.pl

e-mail: topigd@poczta.onet.pl

Telefon zaufania dla osób doznających przemocy domowej

 

tel. (068) 325 08 63 - czynny całą dobę