Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3
w Bolesławcu

 ul. Narcyzów 22, 59-700 Bolesławiec tel. 575 507 585

ul. Dolne Młyny 42A ,59-700 Bolesławiec,

tel. (75) 612 13 03

e-mail:mpp3@boleslawiec.eu

Ustawienia

Wyszukiwarka

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 1258014
  • Do końca roku: 217 dni
  • Do wakacji: 24 dni
 • Kalendarium

  Wtorek, 2024-05-28

  Imieniny: Augustyna, Ingi

Gotowość szkolna

GOTOWOŚĆ SZKOLNA
Gotowość, inaczej dojrzałość szkolna to osiągnięcie przez dziecko takiego stopnia rozwoju, który pozwoli mu sprostać obowiązkom szkolnym.  W celu oceny gotowości szkolnej dziecka należy wziąć pod uwagę cztery aspekty rozwoju: fizyczny, społeczny, poznawczy i emocjonalny. Rodzic może przeanalizować każdą z tych sfer, ponieważ najlepiej zna swoje dziecko.

Rozwój fizyczny- w głównej mierze to precyzja ruchów rąk i palców. Należy więc zwrócić uwagę czy dziecko nie ma trudności z wycinaniem, rysowaniem, zapinaniem guzików itp. Niezmiernie ważna jest umiejętność odtwarzania szlaczków i figur geometrycznych. Czy dziecko jest sprawne ruchowo, czy sprawnie biega, skacze, jeździ na rowerze, hulajnodze, chętnie bierze udział w zabawach ruchowych. Warto zaobserwować jak funkcjonuje podczas gry w piłkę, ćwiczeń równoważnych (chodzenie po linie, stanie na jednej nodze).

Rozwój społeczny- dziecko potrafi nawiązać prawidłowe relacje z rówieśnikami, umieć z nimi zgodnie współpracować. Nie reaguje agresją. Ważne, aby dziecko potrafiło liczyć się chęciami i życzeniami innych ludzi, wykonywało polecenia nauczyciela kierowane do całej grupy. Dziecko jest samodzielne w zakresie samoobsługi, sprząta po swojej zabawie, dba o swoje rzeczy. Wypowiada się w sposób zrozumiały.

To jest czas na pracę nad poprawną artykulacją u dziecka z wadą wymowy. Ważne jest zwrócenie uwagi czy dziecko nie ma trudności z koncentracją uwagi, czy nie wykazuje cech nadpobudliwości.

Rozwój poznawczy- dziecko musi posiadać dobrą orientację w otoczeniu i posiadać określony zasób wiedzy ogólnej o świecie. 6 latek orientuje się w lewej i prawej stronie ciała. Umie określić relacje przestrzenne: nad, pod, za, przed, obok. Jest zainteresowane poznawaniem liter, cyfr. Podejmuje próby liczenia. Rozpoznaje niektóre litery. Chętnie bawi się układankami, nie ma trudności z układaniem puzzli, klocków według określonego wzoru.

Sprawnie dzieli wyrazy na sylaby, w słyszanych wyrazach potrafi określić głoskę na początku i końcu wyrazów. Podejmuje próby odróżniania głosek o podobnym brzmieniu (k-g, s-z). Rozpoznaje rymy.

Dziecko w wieku 6 lat powinno pamięciowo odtwarzać materiał uszeregowany w sekwencje, czyli wymieniać dni tygodnia, pory roku, nazwy pór dnia i posiłków.

Rozwój emocjonalny- dziecko musi umieć radzić sobie samodzielnie z emocjami np. lękiem, złością oraz nie uzewnętrzniać ich zbyt gwałtownie. Istotnym elementem jest gotowość  dziecka do rozstania się z rodzicem/opiekunem na czas pobytu w szkole. Należy zwrócić uwagę czy dziecko ma motywację do podejmowania wysiłku, rozwiązywania zadań. Czy nie ulega zbyt szybkiemu znużeniu, odmawia wykonywania poleceń. Potrafi rozpoznawać i nazywać uczucia. Podejmuje próby radzenia sobie z trudnością, nie zraża się niepowodzeniami. Dąży do jak najlepszego wykonania pracy. Radzi sobie w sytuacjach zadaniowych i społecznych.

 

Każde dziecko rozwija się w swoim indywidualnym tempie. Rodzic codziennie wspiera rozwój swojego dziecka poprzez różnego typu aktywności.

Gdyby jakiś aspekt rozwoju Państwa dziecka Was niepokoił, potrzebowaliby Państwo porady, wskazówek proszę pisać na kbochenskapodrez@pppboleslawiec.pl lub poradnia@pppboleslawiec.pl