Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3
w Bolesławcu

 ul. Ceramiczna 5, 59-700 Bolesławiectel. (75) 612 13 04

Filia -ul. Dolne Młyny 42A ,59-700 Bolesławiec,

tel. (75) 612 13 03

e-mail: mpp3bc10@op.pl

Ustawienia

Wyszukiwarka

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 993557
  • Do końca roku: 257 dni
  • Do wakacji: 68 dni
 • Kalendarium

  Niedziela, 2021-04-18

  Imieniny: Apoloniusza, Bogusławy

Strona główna

                                                                                                                                            

 

Nasze przedszkole jest najlepsze  

dla Twojego dziecka

i dla Ciebie ! 


na stronie

Miejskiego Przedszkola Publicznego

nr 3  w Bolesławcu 

 

 

 

 

Dzisiaj na tablicy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie !

 

Od 27 marca  2021 roku  do 18 kwietnia 2021roku

przedszkole bedzie zamknięte.

Opiekę zapewniamy na wniosek rodzica dla dzieci posiadajacych orzeczenie o

potrzebie kształcenia specjalnego oraz dla dzieci rodziców ,którzy:

-są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

-realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

 - realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

- pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, 

-wykonują działania ratownicze, 

-są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

-są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

-są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

-są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

-regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

-są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

-są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty.

 

 

 

 

Dyrektor Miejskiego

Przedszkola Publicznego nr 3