Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 903036
  • Do końca roku: 189 dni
  • Do wakacji: -4 dni

Kalendarium

Wtorek, 2019-06-25

Imieniny: Łucji, Witolda

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 5-6 LETNICH

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU DLA DZIECI 5 - 6 LETNICH

 

Czas pracy

Propozycje działań edukacyjnych nauczyciela z dziećmi

 

630

 

 

 

 

 

 

 

800

 

 

 

830

 

 

 

 

 

1100

 

 

1130

 

 

 

 

1300

 

 

 

1330

 

1530

Schodzenie się dzieci

Zabawy dowolne z wykorzystaniem zabawek i kącików zainteresowań

Praca indywidualna z dziećmi wg ich potrzeb edukacyjnych

Gry i zabawy dydaktyczne organizowane przez nauczycielka

Ćwiczenia poranne organizowane z całą grupę

Prace samoobsługowe dzieci w łazience - pełnienie dyżurów

Pierwsze śniadanie - pełnienie dyżurów, prace  samoobsługowe
i porządkowe dzieci

Zajęcia dydaktyczne wg planu pracy nauczyciela w ogrodzie lub w sali zajęć, w formie łączenia aktywności dziecka, wycieczki

Prace zespołowe lub indywidualne w rozwijaniu zadań i problemów edukacji przedszkolnej

Drugie  śniadanie - pełnienie dyżurów, prace  samoobsługowe
i porządkowe dzieci

Relaks - słuchanie bajek, słuchanie muzyki, utrwalanie poznanych wierszy

Gry i zabawy w ogrodzie, obserwacje przyrodnicze lub spacery

Zabawy tropiące,  badawcze,  prace  samoobsługowe w szatni

Obiad - pełnienie dyżurów, prace samoobsługowe dzieci, ćwiczenia umiejętności posługiwania się sztućcami

Praca indywidualna z dziećmi wg potrzeb edukacyjnych

Zabawy  dowolne w ogrodzie lub w sali: tematyczne, dramowe, w teatr,

o charakterze wychowawczym,  prace porządkowe, wykonywanie elementów dekoracji

Rejestrowanie obserwacji o dzieciach

Wspólne planowanie działań na następny dzień, rozmowy z rodzicami o postępach i  problemach dziecięcych

Rozchodzenie się dzieci

UWAGA:

DZIECI W CIĄGU TYGODNIA POBYTU W PRZEDSZKOLU

  • 1/5 UCZESTNICZĄ W ZAJĘCIACH DYDAKTYCZNYCH
  • 1/5 PRZEBYWAJĄ NA POWIETRZU
  • 1/5 ORGANIZUJĄ SAMODZIELNIE ZABAWY DOWOLNE
  • 2/5 CZAS DO DYSPOZYCJI NAUCZYCIELA

Przejdź do góry