Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 903050
  • Do końca roku: 189 dni
  • Do wakacji: -4 dni

Kalendarium

Wtorek, 2019-06-25

Imieniny: Łucji, Witolda

Zasady pracy dorosłych z dzieckiem, sprzyjające jego rozwojowi

asady pracy dorosłych z dzieckiem, sprzyjające jego rozwojowi

Dorośli odgrywają w życiu dziecka ogromną rolę, wpływając w istotnym stopniu na jego rozwój. Ich wpływ może być tym większy, im wyższy będzie poziom świadomości pedagogicznej w organizowaniu środowiska sprzyjającego rozwojowi dziecka. Służy

temu znajomość i przestrzeganie w pracy z dzieckiem kilku podstawowych zasad.

• Dorośli (rodzice, nauczyciele, dziadkowie) muszą poświęcać dzieciom jak najwięcej czasu na wspólną zabawę, rozmowę, obserwację, co oznacza, że niezależnie od natłoku obowiązków i spraw codziennych stale powinni koncentrować swoją uwagę na potrzebach i problemach dzieci.

• W związku z tym, że każde dziecko rozwija się w specyficznym dla siebie tempie,

a różnice rozwojowe pomiędzy dziećmi mogą sięgać nawet kilku lat, dorośli powinni unikać porównań oceniających między dziećmi, tylko z miłością i tolerancją

przyjmować je takimi, jakie są. Porównanie powinno służyć wychwytywaniu zaburzeń rozwojowych, a nie ocenie dziecka.

• Dorośli muszą unikać kategorycznych stwierdzeń określających cechy dziecka, np.: jesteś powolny, ale z ciebie gaduła, niejadek, mazgaj itp., co określa się mianem etykietowania dzieci i co może się przyczynić do spowolnienia rozwoju lub pojawienia

się zaburzeń rozwojowych.

• Rozwojowi dzieci sprzyjają stawiane im zadania, jednak dorośli muszą dbać

o właściwy ich dobór w taki sposób, aby nie były one ani zbyt łatwe, ani zbyt trudne, bowiem ani jedne, ani drugie nie sprzyjają rozwojowi dziecka, a wręcz odwrotnie – hamują go.

• W przypadku dostrzeżenia jakichś niepokojących sygnałów świadczących

o nieprawidłowościach rozwojowych dziecka konieczna jest szczególna troska dorosłych polegająca na studiowaniu fachowej literatury, poszukiwaniu kontaktów ze specjalistami: logopedą, pedagogiem, psychologiem itp., stałej konsultacji

z nauczycielem.

Aby osiągnąć efekty wychowawcze, rodzice i nauczyciel muszą iść ręka w rękę, to znaczy uzgodnić konsekwentne postępowanie, aby dziecko nie stykało się z odmiennymi zasadami w przedszkolu i w domu


Przejdź do góry