Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3
w Bolesławcu

 ul. Ceramiczna 5, 59-700 Bolesławiectel. (75) 612 13 04

Filia -ul. Dolne Młyny 42A ,59-700 Bolesławiec,

tel. (75) 612 13 03

Ustawienia

Wyszukiwarka

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 975606
  • Do końca roku: 346 dni
  • Do wakacji: 157 dni
 • Kalendarium

  Wtorek, 2021-01-19

  Imieniny: Erwiny, Henryka

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 4 LETNICH

600 Schodzenie się dzieci

 • Zabawy swobodne służące realizacji pomysłów dzieci - integrowanie się dzieci z kolegami i koleżankami z grupy starszaków
 • Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensacyjnym i wychowawczym
 • Różnorodne zabawy (dydaktyczne , tematyczne, konstrukcyjne, integracyjne, badawcze,  gry stolikowe ) , oraz zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne prowadzone pod kierunkiem nauczyciela
 • Przygotowanie do śniadania.-  czynności porządkowo-gospodarcze, doskonalenie czynności samoobsługowych

800 Śniadanie

 • doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku,próby dyżurowania przy stole

830 Zajęcia kierowane i inspirowane przez nauczyciela

 • Zajęcia z zakresu rozwijania mowy i myślenia ( w tym kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania ), oraz wrażliwości estetycznej i sprawności fizycznej
 • Spacery i wycieczki - obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze i tropiące
 • Gry i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym organizowane , oraz inspirowane przez dzieci.
 • Przygotowanie do II śniadania- czynności porządkowo -higieniczne, rozmowy na temat zdrowego sposobu odżywiania się.

1100 II śniadanie

1130 Zabawy i zajęcia w sali lub ogrodzie

 • Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym - słuchanie bajek, piosenek, muzyki poważnej, fragmentów książek, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek.
 • Zabawy  i zajęcia sprzyjające osiągnięciu gotowości szkolnej - rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, oraz grafomotorykę
 • Zabawy integracyjne,  konstrukcyjne, tematyczne, porateatralne, badawcze, dydaktyczne, oraz gry stolikowe
 • Zabawy z inicjatywy dzieci w sali lub na placu przedszkolnym
 • Przygotowanie do obiadu.

1300 Obiad - doskonalenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, (estetyka i kultura spożywania posiłku)


1330 Rozchodzenie się dzieci

 • Dowolna działalność dzieci w sali lub na placu przedszkolnym
 • Praca indywidualna z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych
 • Zajęcia dodatkowe i twórcze dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach  i zdolnościach - praca zespołowa i indywidualna
 • Wpisywanie obserwacji o dzieciach,

1600 Zamknięcie przedszkola


Uwaga: W ciągu całego tygodnia dzieci:

-          1/5 czasu bawią się swobodnie

-          1/5 czasu  przebywają na powietrzu

-          1/5 czasu uczestniczą w zajęciach dydaktycznych kierowanych przez nauczyciela

-          2/5 czasu nauczyciel zagospodarowuje dowolnie