Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 919068
  • Do końca roku: 78 dni
  • Do wakacji: 256 dni

Kalendarium

Poniedziałek, 2019-10-14

Imieniny: Alany, Damiana

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2019/2020

 

Załącznik Nr 1  do zarządzenia Nr 32/2019

Prezydenta Miasta Bolesławiec

Z dnia 28 stycznia 2019 r.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do miejskich przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec

 

L.p.

Rodzaj czynności postępowania
rekrutacyjnego

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie
do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 18.02.2019 r.
do 01.03.2019 r.
do godz. 13.00

Os 18.03.2019 r.
do 22.03.2019 r.
do godz. 13.00

2.

Weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności , o których mowa w art. 157 i 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)[1]

Od 04.03.2018 r.
do 6.03.2019 r.

Od 25.03.2019 r.
do 27.03.2019 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

11.03.2018 r.
od godz. 12.00

01.04.2019 r.
do godz. 12.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica /opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 11.03.2019 r.
od godz.12.00
 do 14.03.2019 r.
do godz. 13.00

od 01.04.2019 r.
od godz. 12.00
 do 04.04.2019 r.
od godz. 13.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

15.03.2019 r.
od godz. 12.00

05.04.2019 r.
od godz. 12.00

 

 

 

 

[1] Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) , w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta Bolesławiec o potwierdzenie tych okoliczności. Prezydent Miasta Bolesławiec potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni. KZK/KZK                                                                                                                                                                                                                      

 

II Zastępca Prezydenta

Miasta    

 

Kornel Filipowicz


 


Przejdź do góry