Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3
w Bolesławcu

 ul. Ceramiczna 5, 59-700 Bolesławiectel. (75) 612 13 04

Filia -ul. Dolne Młyny 42A ,59-700 Bolesławiec,

tel. (75) 612 13 03

Ustawienia

Wyszukiwarka

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 968128
  • Do końca roku: 33 dni
  • Do wakacji: 209 dni
 • Kalendarium

  Sobota, 2020-11-28

  Imieniny: Jakuba, Stefana

Strona główna

                                                                                                                                            

 

Nasze przedszkole jest najlepsze  

dla Twojego dziecka

i dla Ciebie ! 


na stronie

Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 3  

w Bolesławcu 

 

 

 

 

Dzisiaj na tablicy

Zarządzenie Nr 10/2020

Dyrektora Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 3 w Bolesławcu

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 3
w Bolesławcu

ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Bolesławcu

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziału ( Gr. Delfinki ) Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 3 w Bolesławcu w okresie od 26.11.2020 r. do dnia 04.12.2020 r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia dzieci i pracowników Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 3 w Bolesławcu.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 3 w Bolesławcu są prowadzone z wykorzystaniem metod
 i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493).

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 3 w Bolesławcu .

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Zarządzenie Nr 9/2020

Dyrektora Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 3 w Bolesławcu

z dnia 23 listopada 2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 3
w Bolesławcu

ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Bolesławcu

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dwóch oddziałów ( Gr. Motylki ) Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 3 w Bolesławcu w okresie od 20.11.2020 r. do dnia 27.11.2020 r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia dzieci i pracowników Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 3 w Bolesławcu.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 3 w Bolesławcu są prowadzone z wykorzystaniem metod
 i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493).

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 3 w Bolesławcu .

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.